Over ons

Over Werk4al

Welkom op de website van Werk4al!


Werk4al koppelt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We willen kansen en talenten benutten, moeilijk vervulbare vacature invullen en een win-winsituatie creëren voor zowel werkzoekende als werkgever.


De arbeidsmarkt is continue in beweging en sterk onderhevig aan verandering. Meer dan ooit moeten werkzoekenden zich bewust zijn van hun huidige situatie op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor het werkveld van de toekomst. Aan de andere kant ontstaat bij de werkgever de uitdaging om aan passend en goed geschoold personeel komen. Werk4al is de partner voor zowel werkzoekende als werkgever.


Werk4al heeft een sociaal karakter en maakt zich sterk voor een duurzame plaatsing. In het beste geval wordt vraag en aanbod direct aan elkaar gekoppeld en dus gematcht. Als de match nog niet voldoende is dan voorziet Werk4al in begeleiding en/of scholing. Hoe dit traject eruit ziet is afhankelijk van de vraag en wens van zowel werkzoekende als werkgever.

Sociaal en duurzaam

Werk4al is een unieke en vooral een sociale en duurzame oplossing op het gebied van werkgelegenheidsvraagstukken, voor zowel gemeenten alsook voor de MKB-bedrijven binnen uw gemeente. 


Een aantal bedrijven, JobConcept, MKB Select en Werk4al, hebben de handen ineengeslagen om dit unieke Werk4al op de markt te lanceren. Sinds de invoering van de Participatiewet heeft u als gemeente meer taken en verantwoordelijkheden gekregen op dit vlak. Het doel van de Participatiewet is het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het verlenen van bijstand door u als gemeente. 

Wij hebben Werk4al ontwikkeld om u te ondersteunen bij een succesvolle uitvoering van uw taken. Werk4al is een integrale aanpak waarbij het resultaat, zoveel mogelijk mensen duurzaam laten participeren op hun eigen niveau op de arbeidsmarkt, centraal staat. Om een goede invulling te geven aan de Participatiewet is het essentieel om vraag (vacatures) en werkzoekenden (met of zonder uitkering) zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. 

Werk4al is een uniek concept waarbij beide kanten goed in beeld worden gebracht. Hierdoor worden de kansen op een succesvolle en duurzame match optimaal benut.