Werkzoekenden

 

 

Het traject


Het Werk4al-traject begint altijd met een (digitale) intake. Wanneer wij deze gegevens hebben verzameld volgt er, indien nodig, een uitgebreid online assessment. Hieruit volgt een complete rapportage. Aan de hand van deze rapportage bespreken wij jouw persoonlijke situatie, kansen op de arbeidsmarkt en wensen voor de toekomst.

Dit assessment is een belangrijk hulpmiddel om te bepalen welke arbeidsmarktkansen passend voor jou zijn. Wanneer wij dit inzichtelijk hebben gemaakt stellen wij gezamenlijk een plan van aanpak op. Dit persoonlijk plan bevat doelen, verwachtingen en de te ondernemen acties.

Om de doelen uit het plan van aanpak te realiseren bieden wij, indien nodig, het volgende aan:

o Jobcoaching

o Bijscholing

o Omscholing

o Proefplaatsingen/meeloopdagen

o Combinatie leren/werken

Bovenstaande is afhankelijk van jouw persoonlijke doelstelling en wensen. Een Werk4al-traject is altijd maatwerk. Vanaf onze eerste kennismaking gaan wij al aan de slag om potentiële werkgevers te benaderen voor jou. Om ons doel, een passende werkplek, voor jou te realiseren.